SERVICII DE CENZORAT

Asociaţiile de Proprietari cauta un cost redus si doar serviciile strict necesare, de o calitate cat mai buna.

 

Societatea noastra presteaza servicii de cenzorat pentru asociatii de proprietari, venind in sprijinul proprietarilor prin consultanta si colaborare cu organele de conducere ale asociatiei si Administratorul, pentru bunul mers al activitatilor in asociatia dumneavoastra.

Verificarea lunara pentru fiecare dosar intocmit de administrator. Raportul De Cenzorat prezentat comitelului executiv asigura un plus de transparenta atat in comunicarea interna, reprezentand un instrument util in depistarea si reglarea din timp a eventualelor erori de calcul inregistrate in evidenta sau repartizare. 

Societatea noastra, pe langa servicii de expertiza contabila extrajudiciara, presteaza atat servicii de cenzorat asociatiilor de proprietari, cat si activitati de verificare financiar-contabila, verificare de gestiuneseparare  patrimoniu Activ-Pasiv pentru fiecare scara in parte la asociatiile de proprietari cu mai multe scari, venind in sprijinul acestora cu o bogata experienta in domeniu si prin consultanta de specialitate privind separarea pe scari (divizare asociatie).

 

Verificarea lunara, trimestriala, semestriala sau anuala a activitatii financiar contabile si de gestiune desfasurate intr-o asociatie de proprietari consta in urmatoarele activitati de control (cel putin):

1) verificarea lunara a incasarilor 

2) verificarea lunara a platilor 

3) verifică lunar fisele pe apartament intocmite de administratorul sau contabilul asociatiei

4) verifică lunar atat listele de intretinere cat si bazele de calcul detaliate pentru fiecare suma sau cheltuiala in parte.

5) verifică lunar Registrul de mijloace banesti aflate in cont la banca

6) verifică lunar Registrul jurnal 

7) verifică lunar dosarul cu documente justificative al Asociatiei (liste de intretinere lunare, facturile furnizorilor, chitante de incasare a cotelor de intretinere, extrase de cont bancare, referate de necesitate pentru cheltuieli administrativ-gospodaresti lunare; state de plata, declaratii fiscale, chitante de achitare impozite lunare sau ordine de plata bancare; cereri ale proprietarilor de scoatere sau de introducere a numarului de persoane ce au locuit in luna respectiva in asociatie; situatia soldurilor elementelor de Activ si Pasiv intocmita lunar, alte documente justificative)

9) Verifică lunar urmatoarele registre:

– Registrul fondului de rulment 

– Registrul fondului de reparatii 

– Registrul pentru fondul special 

– Registrul pentru evidenta fondului de penalizari 

10) Verifica lunar atat Situatia soldurilor elementelor de activ si pasiv 

11) Verifica lunar si anual daca asociatia de proprietari se incadreaza in Bugetul de Venituri si Cheltuieli, aprobat anual in Adunarea generala.

12) Participarea unui reprezentant de la firma de cenzorat la adunarea generala ordinara anuala, cu un raport de verificare financiar-contabila pentru anul precedent

13) Verificarea lunara a modului de intocmire a documentelor fiscale ale asociatie (declaratii fiscale, fise fiscale, fise sintetice, state de plata etc.)

14) Verificarea legalitatii actelor si documentelor, a hotararilor si deciziilor Comitetului executiv, a regulilor si regulamentelor asociatiei prin atentionarea verbala si scrisa atunci cand se constata ca se incalca legea.

15) Verificarea trimestriala a gestiunii asociatiei de proprietari si intocmirea de rapoarte.

 

Suntem la curent cu noutăţile legislative pe probleme specifice, venind în sprijinul Asociaţiei cu soluţii menite a vă ghida spre luarea unor hotărâri benefice acesteia și implicit benefice proprietarilor, pe baza rapoartelor lunar emise.

Address List

Social Networks