Verificare

  • Inspectarea periodica a proprietatii comune, in vederea remedierii defectiunilor aparute la instalatiile de folosinta comuna şi a eliminarii pierderilor care determina cresterea nejustificata a cheltuielilor asociaţiei de proprietari (avarii la instalatia de apa etc).

Cost

  • Procurarea materialelor necesare întretinerii si reparatiilor curente proprietatii comune a asociatiei de proprietari.

Mici reparatii

  • Efectuarea de mici reparaţii la elementele proprietatii comune (inlocuire becuri, intrerupatoare, elemente de inchidere la usi sau ferestre, etc). Pentru acestea, asociatia de proprietari va suporta doar costul materialelor folosite.

Analiza

  • Supunerea spre analiza a ofertelor furnizorilor de bunuri si servicii in vederea selectarii ofertei care satisface cerintele de pret, durata de executie si calitate. Obtinerea aprobarii Comitetului Executiv al Asociatiei de Proprietari.

Contoare

  • Verificarea anuala a indexului contoarelor de apartament, calculul consumurilor si a costurilor aferente.

Externalizare

  • De asemenea, va putem pune la dispozitie, direct sau prin parteneri o gama larga de servicii de care este nevoie in cadrul oricaror Asociatii de Proprietari sau locuinte individuale.

Address List

Social Networks